За проекта

Инициаторите на проекта „ТОП ИКТ Работодател“ - JobTiger и ICT Media решиха да обединят опита и компетенциите си и да организират и проведат класацията, като възложат на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА) разработката на методология и осъществяване на изследването сред водещите ИКТ компании.


Зад това решение стои убеждението, че ИТ, телекомуникационната и аутсорсинг индустрии са сред най-динамично развиващите се сектори, с висока добавена стойност на продуктите и услугите си, и като такива имат сериозна роля и значение за икономическото развитие на България.


Позициите от сектора на информационните и комуникационните технологии / ИКТ/ са едни от най-предпочитаните места за работа сред кандидатите за работа, но същевременно този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти, което затруднява растежа на бизнеса им.


Именно затова ICT Media и JobTiger, вярват, че ежегодното изследване и класация на водещите компании от сектора на информационните и комуникационните технологии /ИКТ/ в страната може да открои ключовите проблеми и възможности за развитие на този сектор, а изследването и класацията на водещите ИКТ компании в страната ще бъдат от голяма важност и полза и за двете страни на пазара на труда - както за търсещите, така и за предлагащите заетост в този сектор.


Тези „горещи“ теми ще бъдат заложени за четвърта поредна година и като обект на дискусия и ще могат да стимулират предложения и идеи за решаването им по време на кръглата маса, която ще се състои на 13 октомври 2015 г.


За втора поредна година, генерален партньор на инициативата е Tishman International Companies - компанията, която развива и управлява бизнес комплекса Sofia Airport Center (SAC).


Инициативата включва следните компоненти.

  1. Изследване
  2. Кръгла маса
  3. Церемония
  4. Печатно изданиегенерални спонсори
реклама
със съдействието на
партньори