Изследване

Единствените по рода си в национален мащаб анкета-изследване и класация на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател, основана на обективни показатели.


Ще бъдат анкетирани и анализирани три групи от респонденти във фирмите: висшият мениджмънт, HR-ръководителите и служителите.


Интересът към провеждане на такова изследване сред ИКТ компаниите за четвърта поредна година е провокиран не само от добрите условия за работа, които тези работодатели предлагат и от популярността на работодателската марка, услугите и продуктите им, но и от факта, че въпреки кризата, този сектор отбелязва хронично търсене и недостиг на квалифицирани специалисти. Резултатите от първите три проучвания ни дават основание да вярваме, че изследването и класацията на водещите ИКТ компании в страната е от голяма важност и полза и за двете страни на пазара на труда - както за търсещите, така и за предлагащите заетост в ИКТ сектора.


вижте подробна информация за изследването

  1. Изследване
  2. Кръгла маса
  3. Церемония
  4. Печатно издание

генерални спонсори
реклама
със съдействието на
партньори