Срокове

Срокове за провеждане на изследването:

05 март – 15 май 2015 г. Записване за участие
15 май – 28 юни 2015 г. Попълване на въпросниците
28 юни – 15 август 2015 г. Обработка на резултатите
15 август – 15 септември 2015 г. Получаване на резултатите на компанията. Създаване на план за адресиране на резултатите от проучването.
15 септември – 13 октомври 2015 г. Изчисляване на рейтинга на компаниите участници
13 октомври 2015 г. Кръгла маса и официална церемония по обявяване на ТОП ИКТ РАБОТОДАТЕЛИТЕЛ за 2015 година.

обратно към Изследване
генерални спонсори
реклама
със съдействието на
партньори